מוצרים

כלי עזר

תוכנות עזר נועדו כדי לסייע למשתמש הקצה לנהל לכוון את חומרת המחשב / תוכנה,
מערכת הפעלה או יישום תוכנה ולבצע משימה מדויקת אחת לעומת יישום תוכנה אשר מבצעת
ריבוי משימות. תוכנות אלו עשויות לכלול את הפעולות הבאות: איחוי דיסק, סריקת וירוסים,
עורכי טקסט, כלי ארכיון דחיסה יישום, הצפנה וכו '